Bestyrelse

Daphos bestyrelse pr 25. marts 2015

Formand: Overlæge Karsten Nysom, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet (2014)
Kasserer: RKKP har overtaget økonomistyringen for DAPHO.
Overlæge Birgitte Klug Albertsen, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2014)
Professor, overlæge, Henrik Hasle, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2014)
Overlæge Niels Fisker, Børneafdeling H, Odense Universitets Hospital (2016)
Afdelingslæge Ruta Tuckeviene, Børneafdeling, Aalborg Universitets Hospital (2016)

Overlæge Morten Jørgensen, Onkologisk klinik, Rigshospitalet (2014)
Overlæge Lars Søndergaard Johansen, Børnekirurgisk afdeling, Rigshospitalet (2014)

Yngre onkolog: Læge Marianne Hutchings Hoffmann,  BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet (2013)
Repræsentant fra Pediatrisk afdeling: Læge Anne-Louise Bischoff, Hillerød børneafdeling

Repræsentant fra Danske Regioner. Pr Bent Ottesen, Centerdirektør, Juliane Marie center, Rigshospitalet.